Cyklopouť do Fátimy pohledem organizátorů

120 cyklistů z  Čech, Moravy, Slezska, ale i Slovenska absolvovalo v první polovině srpna CYKLOPOUŤ do portugalské Fátimy, kde v letošním roce probíhá 100leté jubileum od zjevení Panny Marie.


Cyklopouť také propojila dvě města Uherský Brod a Fátimu (Fátima spadá samosprávně pod město Ourém), které mezi sebou uzavřeli v roce 2014 smlouvu o partnerství a spolupráci měst.  Organizátory cyklopouti byli členové Orla v Uherském Brodě.


Poutníci navázali také na rok 2011, kdy také putovali na kole po Svatojakubské cestě do Santiaga de Compostely. Po takřka třídenním autobusovém přesunu přes Německo a Francii doputovali do španělské vesnice Vega de Valcarce, odkud se vydali na kolech ve dvou etapách do Santiaga de Compostely. Zde jsme se zúčastnili nedělní mše svaté v katedrále svatého Jakuba, kterou sloužil místní arcibiskup Julian Bareiro, který také přivítal naši skupinu cyklopoutníků.


Z Compostely se cyklisté vydali směr Portugalsko, i když v pořadí 3. etapa končila stále ještě ve španělském království, a to v  přístavu Atlantického oceánu městě Pontevedra, kde byla postavena Santa María, jedna z námořních lodí Kryštofa Kolumba, a také je to místo kde žila sestra Lucie, které se právě ve Fátimě zjevila Panna Maria.  Další etapa zavedla účastníky již na portugalské území - do historicky významného města Ponte de Lima. Tato etapa měla jednu neobvyklost, neboť po překonání státní hranice se nám ručičky hodinek posunuly o hodinu zpět, a tak poprvé v historii cyklopoutí měl poutní den 25 hodin.


Poté jsme strávili volný den u Atlatického oceánu v  Portu a následovala etapa do portugalských „Benátek“ Aveira.  Neméně pěkná byla další zastávka v Coimbře. Zde se cyklisté potkali s rozsáhlými požáry, které v tu dobu sužovaly obyvatelstvo prakticky napříč Portugalskem, a tak mnohdy nebyla jiná možnost než projet přímo mezi hořícími a doutnajícími lesy. To už se ale „peloton“ (jelo se ve skupinkách) blížil k vrcholu pouti – Fátimě. Zde 120 poutníků dorazilo v sobotním podvečeru, kdy byl na programu světelný průvod s růžencem a mší svatou. Následná neděle byla 13. dnem v měsíci a jako každého 13. dne probíhala velká pouť. Druhý den měla naše skupinka vyhrazenu možnost slavit mši svatou přímo v kapli Zjevení, což dodalo pouti velmi osobitý a velký duchovní prožitek. Po ní, nám místní organizátoři z partnerského města Ourém, připravili bohatý celodenní program s prohlídkou míst, kde žili svatí pasáčci, následovalo přijetí starostou města Paulem Fonsecou, který také vyjádřil srdečné pozdravy panu starostovi našeho města a všem obyvatelům. Všem poutníkům, kteří doputovali do Fátimy, pak popřál, aby se alespoň na krátký čas stala Fátima jejich druhým domovem. Po té následoval společný oběd, prohlídka muzea voskových figurín (věnovaných fátimskému zjevení), a také návštěva místních jeskyní. Přijetí bylo velmi milé a celkově probíhalo v přátelské atmosféře.

V pořadí již 13. ročník cyklopoutí se celkově nesl ve znamení krásného a příjemného počasí. Organizačně zajišťovalo akci 7 dobrovolníků v organizačním týmu, za což jim patří dík. Průběhu celé akce předcházely více než roční přípravy, kdy bylo nutné zajistit zejména noclehy, stravu a vše logisticky nezbytné k úspěšné přepravě všech 120 účastníků z ČR do nejzápadnější části Evropy. I s pomocí a přímluvou Panny Marie Fátimské se vše zdařilo a akce měla velmi kladný ohlas mezi všemi účastníky.

 

Poděkování organizačnímu týmu za jeho službu při Cyklopouti do Fátimy!S

Občas bylo třeba něco nakoupit, převést, odvést, uvařit, opravit, přeložit či odsloužit!

 

Chtěl bych poděkovat jmenovitě mému zástupci a logistiku Karlu Horňákovi, kuchařům panu Františku Červenkovi a paní Milušce Bezděkové, servismanovi kol Pavlu Turečkovi, zdravotnici slečně Daniele Škrobové, Štěpánu Novákovi, duchovním otcům cyklopoutí P. Pedru Utíkalovi, P. Alvarezu Kodedovi OP a P. Cyrilovi Molnárovi OP, jáhnům Pepovi Hesovi  a Miroslavu Polochovi.

 

Dále pak tvůrci mapek a všeho grafického kolem Josefu Žajdlíkovi.

A rovněž všem, kteří nám pomohli během cesty – zejména zaměstnanci úřadu v Ourém panu Fernandovi Paquim a Nunovi Lopesovi , kteří nám pomohli se zajišťováním noclehů.  A také Fatimskému Apoštolátu v čele s Mons. Pavlem Dokládalem. 


A všem těm, kteří nebyli až tolik vidět, a přesto přiložili ruku k dílu. Všem patří VELKÝ DÍK! 👏👌 Muchas gracias! Ótimo obrigado!


Samozřejmě všem dalším, kteří se podíleli na této cyklopouti, která už než 13 let každoročně v sobě propojuje sport, kulturu i duchovno .

Petr Gabriel, hlavní organizátor

Hodnocení: Počet ohodnocení 3
Průměrné hodnocení: 5,0
Napsal: petr-gabriel Datum: 13.9.2017 Kategorie: Cykloturistika Shlédnuto: 128 krát
Hodnocení článku:

Komentáře ke článku:

Okomentovat článek
Jméno:
E-mail:
Komentář:
Insert Cancel

Copyright © 2008 Orel Uherský Brod.