Fotbalové hřiště


Provozní řád Orelského stadionu v Uherském Brodě

1. Orelský stadion (dále areál) slouží výhradně k provozování sportu a sportovních aktivit.

2. Všechny sportoviště - hlavní travnaté hřiště, tréninkové travnaté hřiště, víceúčelové hřiště, antukové tenisové kurty, tenisová zeď a dětské hřiště (dále jen sportoviště) slouží pouze ke sportovní činnosti tomu určené.

3. Vstup na všechny sportoviště je povolen pouze se souhlasem správce.

4. Provozní doba je rozdělena na letní a zimní období. Změny jsou vyhrazeny. Areál není po celou provozní dobu pod stálým dozorem správcem. Pokud správce areál opouští je stadion zamykán.

5. V případě technických či jiných problémů vyhledejte správce, případně volejte na tel. 605 111 167.

6. Za prováděné sportovní aktivity a jejich bezpečnost u veřejnosti, škol a jiných sportovních organizací provozovatel nenese odpovědnost.

7. Na sportoviště (podle jejich sportovního užití) je vstup dovolen jen ve sportovní obuvi.

8. V průběhu jarní a podzimní sezóny je hlavní fotbalové hřiště přednostně vyčleněno pro potřeby fotbalových oddílů sportovních organizací, které využívají předplacený hodinový kredit.

9. Ostatní zájemci budou za použití hlavního hřiště fotbalového hřiště, kabin, sprch a dalších sportovišť hradit provozovateli poplatek dle platného ceníku. Poplatek bude hrazen předem, a to v hotovosti správci stadionu nebo bezhotovostně převodním příkazem na účet provozovatele. V případě, že poplatek za užívání areálu nebude předem uhrazen, má správce právo zakázat vstup na dané sportoviště.

11. V celém areálu je nutné udržovat pořádek, čistotu a řídit se pokyny správce stadionu.

12. Hráči jsou povinni po ukončení sportovní činnosti uklidit zapůjčené branky a nářadí na vyhrazená místa mimo hrací plochu.

13. Na všechna sportoviště platí zákaz vjezdu kol, motocyklů a vozidel.

14. Vjezd do areálu a parkování vozidel uvnitř areálu Orelského stadionu je povoleno pouze se souhlasem provozovatele, kterým je Orel jednota Uherský Brod.

15. Do areálu platí zákaz: vodit psy, kouřit, konzumace omamných látek, manipulace s otevřeným ohněm a nošení skleněných lahví.

16. V případě nerespektování pokynů provozního řádu nebo správce, bude dotyčný vykázán z areálu, případně předán k řešení městské policii. V případě opakovaných přestupků může být dotyčnému zakázán vstup do areálu.

Copyright © 2008 Orel Uherský Brod.