Zpráva starosty Orla Uherského Brodu za rok 2019.

Zpráva starosty Orla Uherského Brodu za rok 2019

Vážení členové naší orelské jednoty, milé Orlice a Orlíčata,

znovu po roce mám tu milou povinnost hodnotit uplynulý rok 2019 z pohledu činnosti Orla v Uherském Brodě.

Je řada věcí, které se během kalendářního roku opakují. Občas se nám možná zdá, že to  bylo včera, co se událo již před rokem. Tak jako se v koloběhu daného roku opakuje spousta věcí, tak je to i s činností našeho spolku. 


Rok 2019 byl pro naši organizaci výjimečný, neboť jsme slavili 110 let od založení Orla v našem městě. V programu oslav jsme nabídli celou škálu sportovních, kulturních i duchovních akcí pro vás členy i pro širokou veřejnost. Namátkou bych zmínil tenisový turnaj pro naše mladé tenisty, hokejbalový turnaj na Orláku, koncert duchovní hudby, florbalový turnaj pod širým nebem pro žáky základních škol a v neposlední řadě také výstavu historických i současných fotografií, která proběhla ve foyer Domu kultury v Uherském Brodě. Vrcholem oslav bylo fotbalové utkání uherskobrodských legend, které se konalo v neděli 1. září 2019 na Orelském stadionu. Program byl doplněn o slavnostní zprovoznění nového ozvučení areálu – fotbalového i víceúčelového hřiště.


Mimo tyto akce jsme dosáhli řady sportovních úspěchů, zorganizovali, odehráli a zabezpečovali bezpočet soutěžních i nesoutěžních zápasů a turnajů, a to jak v tenise, fotbalu nebo florbale pro naše oddíly, tak také pro širokou veřejnost. O všech úspěších si můžete přečíst ve zprávách za jednotlivé oddíly, tak také v kalendářním přehledu.

Ke tradiční každoroční akci se řadí cyklopouť. Ta v roce 2019 vedla po Západních Čechách. Poutě se účastnilo 191 cyklistů, což je největší počet za 15. ročníků. Reportáž si můžete přečíst v této výroční zprávě u rubriky Cyklopouť.

Opomenout nesmíme ani náš již tradiční „příměstský sportovní tábor“ zaměřený na florbal, tenis a fotbal, který se konal od 19. do 23. srpna. Mladí sportovci mohli opět využít zázemí celého Orelského stadionu.

I v roce 2019 jsme veřejnosti nabízeli ke sportovnímu vyžití jednotlivá sportoviště na našem Orelském stadionu. Nutno přiznat, že shánět finančním prostředky na tzv. Provoz a údržbu je rok od roku obtížnější. A to tak po materiální, technické i personální stránce. V plánu máme další úpravy, které budou Orlák dále zvelebovat jako rodinné sportoviště. Bez finančních prostředků to však není možné. Snad se to změní se vznikem Sportovní agentury.

Dosáhli jsme na řadu dotačních titulů - ze Zlínského kraje, Města Uherský Brod, avšak ten nejvýznamnější Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) – program MŮJ KLUB nám nebyl přidělen. Za vše může banální pochybení v podobě nedodání jednoho dokumentu, resp. jedné tabulky s vykázanou nulou. Nutno dodat že i přes maximální snahu o nápravu, okamžitou reakci, cestu do Prahy na MŠMT, kde přes slíbené jednání, se s námi prakticky nikdo z úředníků nechtěl bavit…  A tak zde není za co poděkovat.

I tak díky všem našim dalším sponzorům, kteří přispěli jak finančně, tak materiálně. A velké díky patří také všem obětavým organizátorům našich akcí.  

Všechny informace o naší činnosti naleznete na našich internetových stránkách www.orel.cz/ub, a také na facebooku Orla i našich oddílů.

 

Do 111 roku přeji Orlu a vám všem mnoho úspěchů. Jednota Orel v Uherském Brodě chce trvale přispívat ke kvalitnímu sportování jak našich členů, tak široké veřejnosti  města Uherský Brod!

S naším pozdravem „Zdař Bůh“ - Dávejme sportu smysl :-)

 

Ing. Štěpán Janík, starosta, Orel Uherský Brod

Hodnocení: Počet ohodnocení 10
Průměrné hodnocení: 5,0
Napsal: petr-gabriel Datum: 22.1.2020 Kategorie: Akce jednoty Shlédnuto: 563 krát
Hodnocení článku:

Komentáře ke článku:

Okomentovat článek
Jméno:
E-mail:
Komentář:
Insert Cancel

Copyright © 2008 Orel Uherský Brod.